پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از خدمات :

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
 • 0
 • مشخصات فردی
  1
 • جنسیت :*
  مرد
  زن
  2
 • سن :*
  3
 • میزان تحصیلات :*
  4
 • شغل :*
  5
 • برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟*
  6
 • تعداد دفعات مراجعه :*
  7
 • شفافیت فرآیندی :
  8
 • *ضعیفمتوسطخوبعالی
  1) نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  2) نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
  3) انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  9
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری :
  10
 • امتیاز*ضعیفمتوسطخوبعالی
  1) نحوه رفتارو راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  2) امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
  3) به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
  4) راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها
  11
 • تسلط بر فرآیند :
  12
 • *ضعیفمتوسطخوبعالی
  1) دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
  13
 • زمان فرآیند :
  14
 • *ضعیفمتوسطخوبعالی
  1) تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  2) تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
  3) میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
  15
 • نظام مند بودن فرآیند :
  16
 • *ضعیفمتوسطخوبعالی
  1) نظم، ترتیب وسهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  2) دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیک یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  3) ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...)به بخشهای مختلف
  4) احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
  17
 • کلیت فرآیند :
  18
 • *ضعیفمتوسطخوبعالی
  احساس رضایت از خدمت دریافت شده :
  19
 • توضیحات بیشتر :
  20
 • چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه موردنظر خود دارید، عنوان کنید :*
  21