کارشناس بازرسی

تعداد بازدید:۲۵۷

امیر حسین سعیدی

کارشناس مسئول اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

شرح وظایف :

- دریافت شکایات، بازرسی و اعلام نتیجه به شاکی

- بازرسی دوره ای و موردی (حسب شکایات واصله) از کلیه مراکز تحت پوشش

- تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف دانشکده

- همکاری با بدنه کارشناسی معاونت ها و مدیریت های دانشکده جهت انجام بازرسی ها و پایش های تخصصی