واحد بازرسی

تعداد بازدید:۱۴۴۲

شرح وظایف واحد بازرسی : 
1.    دریافت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه و  نهایتأ پاسخگویی به شاکی . 
2.    بازرسی های دوره ای از مراکز تابعه و بیمارستانها و ارسال گزارشات بازرسی ها به ریاست محترم دانشگاه
3.    بازرسی های موردی (براساس گزارشات مردمی و شکایات)
4.    تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر ، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه
5.    بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با  ارباب رجوع
6.    تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
7.    پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین و راهنمایی و رفع مشکل در موارد مرتبط .
8.    برقراری ارتباط مستمر با دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع و اجرای خط مشی ها و  سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی 
9.    تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای زیر مجموعه ( ستادی و شهرستانی ) .
10.  اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مدیران در حین بررسی شکایات یا بازرسیهای انجام شده به هیأت بدوی  رسیدگی به تخلفات اداری و دریافت نتیجه اقدام هیأت جهت انعکاس به شاکی .
11.  بررسی مستمر روشها و فرآیند انجام کار در اداره . 
       بازرسی ها به صورت محسوس و نامحسوس (حسب مورد) صورت می پذیرد.
 

کلید واژه ها: بازرسی اداره بازرسی شرح وظایف بازرسی ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات