رییس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۲۴۸

دکتر سید مصطفی مرتضوی

رییس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت

سوابق اجرایی:

- مدیر مجتمع بیمارستانی شهید مدرس و شهدای 17 شهریور

-مدیر دفتر هسته گزینش دانشکده

-مدیر اعتبار بخشی و نظارت بر درمان معاونت درمان  

-دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات دانشجویی