اداره بازرسی

تعداد بازدید:۷۷۵

تست متن معرفی ریاست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

کلید واژه ها: بازرسی ارزیابی عملکرد اداره بازرسی دانشکده علوم پزشکی ساوه دانشکده ساوه پاسخگویی به شکایات شکایات پاسخگویی ساوه