تاریخچه بازرسی

تعداد بازدید:۶۶۵

تاریخچه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:
در سال ۱۳۹۲ در دویست و چهل و سومین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز تأسیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه صادر گردید.
 این دانشکده از سال 92 از دانشگاه علوم پزشکی اراک جدا گردید و بعنوان دانشکده علوم پزشکی ساوه به طور مستقل شروع بکار کرد و مسئول ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیتی بیش از ۳۵۰ هزار نفر در شهرستان‌های ساوه و زرندیه در شمال استان مرکزی است. 

 اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشکده نیز از سال 1392 زیر نظر ریاست محترم دانشگاه شروع بکار نمود.